Tietosuojaseloste

perustuu henkilötietolain 24§ vaatimuksiin

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteriasiat
 3. Rekisterin nimi
  • Yrityksen asiakasrekisteri
 4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
  • Asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää yrityksen ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.
 5. Rekisterin sisältö
  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Markkinointikielto kyllä/ei
  • Muistiinpanot hoidosta
  • Varaukset
  • Maksut ym. myyntitapahtumat
 6. Tietolähteet
 7. Tietojen luovutus
  • Asiakastietoja emme luovuta ulkopuolisille. Toimimme aina voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Koulutuksen aikana käytän hoitolomakkeita todistamaan tekemäni hoidot kouluttajille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Rekisteriin pääsy on salanoilla suojattu ja käyttämään pääse vain henkilö, joka niitä tarvitsee työtehtävien hoitamiseen.
 9. Tietojen säilytysaika
  • Henkilö- sekä hoitotietoja säilytetään viisi vuotta(60kk) viimeisestä hoidosta, jonka jälkeen ne tuhotaan.
 10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
  • Henkilö voi pyytää mitä tietoa on hänestä talletettu, sekä voi vaatia omien tietojen poistamista, ilmoittamalla siitä yritykselle. Pyynnön pitää aina olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
 11. Evästeet
  • Käytämme sivustollamme evästeitä, joka mahdollistaa sen, että voidaan muodostaa turvallinen istunto, jonka ajanvarausjärjestelmä vaatii toimiakseen. Evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle ja ilman niitä emme voi varmistaa, että sivusto toimii kunnolla. Myös Goolen analytiikkaa käytämme, saadaksemme tietoa mistä esim. liikenne sivuillemme tulee. Voit itse valita mitä et halua, niistä jotka ovat valittavissa ja ei liity sivuston vaatimaan toimintaa, kuten esim. ajanvaraus.